Sal. Eyl 21st, 2021

mişmiş 2

 

AFET ZARARI ÖDEMESİ İÇİN TARSİM ŞARTI KALDIRILSIN

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Grup Başkanvekili Özgür Özel, afet nedeniyle zarar gören çiftçilerin zararının karşılanması için TARSİM’e kayıt şartının kaldırılmasını öngören kanun teklifini TBMM’ye sundular. Gerekçesinde Malatya’daki kayısı üreticileri ile Manisa’daki üzüm üreticileri başta olmak üzere tüm çiftçilerin TARSİM’e üyelik koşulu nedeniyle mağdur edildiği belirtilen teklif ile halen % 40 olan zarar alt sınırının da % 20’ye çekilmesi öngörülüyor.

 

TARIM ALANIMIZ 33 MİLYON DÖNÜM AZALDI

 

Ağbaba ve Özel’in kanun teklifi gerekçesinde şu görüşlere yer verildi: “Türkiye’de uygulanan ‘Günü kurtarmaya yönelik tarım politikaları’ üretimin düşmesine, üreticinin yoksullaşmasına, ithalatın artmasına, çiftçinin toprağından kopup kentlere göç etmesine sebep olmaktadır. Yurt içinde tarım ürünlerinin üretimi, pazarlanması, kullanım alanların çoğaltılması konularında istenilen noktaya gelinmemesi sebebiyle Türkiye tarımda bile dışa bağımlı bir duruma gelmiştir. Son 13 yıllık süreçte uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Türkiye’de işlenen tarım alanı 33 milyon dönüm azalmış, Cumhuriyet tarihinde ilk kez sap ve saman ithal edilmeye başlanmıştır. Yerli üretimin desteklenmesi ve üreticilerin sorunların çözümü bu olumsuz tablonun önüne geçecektir.”

 

TARIMSAL ÜRÜNLER BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

 

Kayısı ve üzümün Türkiye’nin tarımsal üretiminde önemli bir yeri olduğu belirtilen teklifte “Dünyanın yüze yakın ülkesine ihraç edilen ve Türkiye ekonomisine yıllık ortalama 350 milyon dolar katkı sağlayan kayısı, özellikle son yıllarda tabii afetler nedeniyle büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Üzüm bağlarının dondan etkilenmesi sebebiyle Manisa’daki üzüm üreticileri de benzer zorluklarla karşı karşıyadır. Malatya ve Manisa başta olmak üzere Türkiye genelinde meydana gelen soğuk hava ve don olayları üreticilere büyük zarar vermektedir. Geçmiş yıllarda çiçeklenme döneminde görülen donun ürünlerin üçte birine zarar verdiği görülürken, 2014 yılında meydana gelen donun meyveleşmeye başlayan ağaç ve bağları vurduğu ve belirtilen sebeple kayısı ve üzümün tamamına yakınının yandığı ifade edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

100_4823

ZARAR ORANI %40’DAN %20’YE DÜŞÜRÜLSÜN

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel imzasıyla verilen kanun teklifinde “2090 Sayılı ‘Tabi Afetlerden Zarar Görecek Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun’ yangın, yer kayması, fırtına, don, dolu, kuraklık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri zarara uğramış çiftçilere yapılacak yardımların miktarını ve şeklini belirlemektedir.

 

Ancak, ürünleri zarar gören çiftçilerin yardımlardan yararlanma koşulları kanunla çok zorlaştırılmıştır. Kanun; “ürünlerinin canlı – cansız üretim araçlarının ve tesislerinin değer itibariyle en az % 40 oranında zarar görmesi, bu zararı diğer tarımsal veya başka gelirleriyle karşılayacak gücü bulunmaması ve kredi veren banka, kooperatif ve benzeri kuruluşlardan bu zararı karşılayacak borç alma imkânı olmaması gibi şartları öne koymaktadır. Üstelik tarım sigortası yaptırmayan üreticiler 2090 sayılı kanun tarafından değerlendirilmeye alınmamaktadır. Belirtilen bu sebeplerle, Türkiye genelinde tarımsal üretim gerçekleştiren çiftçilerin zararlarının

 

karşılanması güçleşmektedir. Üreticilerin zararlarının karşılanması için şart koşulan % 40’lık zarar oranı ile TARSİM’e sigorta yaptırma şartı, mağduriyetleri beraberinde getirmektedir. Malatya’daki kayısı üreticileri ile Manisa’daki üzüm üreticilerinin de aralarında bulunduğu don, dolu, sel gibi sebeplerle ürünlerini kaybeden tüm çiftçilerin zararlarının karşılanması için çıkarılan 2090 sayılı Kanun ile 5363 sayılı kanunda yapılacak değişikle mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bu teklif hazırlanmıştır.”denildi.

88

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir