Sal. Eyl 21st, 2021

 

Sultan KILIÇ

 

Malatya’nın Aşağıbağlar Mahallesi, İsmetpaşa Caddesindeki 164 yıllık kerpiç camiinin avlusuna bakınca minareyle yarışan çam ağacı dikkat çekiyor. Sûflâ camiinin avlusunda minareyle yarışan çamın dışında iki yetişkin ağaç daha var.

Minarenin üzerinde 1850 tarihi yazılmış olan bir tabela görülüyor. Babası Mustafa Bektaş’ın bu camide kırk yıl imamlık yaptığını, camiye maddi katkılarının da olduğunu, caminin kuzeyindeki bahçesinden beş yüz metre kadarını da camiye bağışladığını söyleyen seksen yaşındaki Abdurrahman Bektaş, caminin önceki minaresinin yıktırıldığını, şimdiki minarenin altmış yıl kadar önce yaptırıldığı bilgisini veriyor.

Önceki minare, caminin kuzeyindeymiş. Onu yıkarak yeni minareyi, caminin kuzeybatısına yaptırmışlar. Kars’tan gelen ustalar, temeli ve temelden yukarı üç metre kadar bölümünü kesme taştan, gerisini tuğladan örerek tek şerefeli minare yapmışlar. Minarenin aksamındaki kesme taşlarla külahındaki tuğlaları birleştiren taşlar, öyle ustalıkla yerleştirilmiş ki bakan bir daha bakıyor.

Minarenin bitişiğine abdest alma yeri yapılmış. Tuvaletlerse sonradan caminin kuzeyinden geçen yolun karşısına, Mustafa Bektaş’ın camiye bağışladığı bahçeye yaptırılmış.

Avlu; duvarla, duvarın üstüne de demir parmaklıkla çevrilmiş. Avlu duvarları ve caminin dış duvarları, cam mozaik denen malzemeyle kaplanmış. Caminin doğusuna imam konutu eklenmiş sonradan.

Camiye üç basamakla kuzeyden girilince tam karşıda mihrap görülüyor. Altı ağaç sütunla desteklenen dikdörtgen caminin tavanını, doğudan batıya tam ortalayarak sıralanan altı tane ağaç sütun destekliyor. Tavan, ters tavan denen yöntemle kapatılarak tavandaki ağaç direkler gizlenmiş. Çatı da sonradan yaptırılmış. Kerpiç yapı, sobayla ısıtılıyor. Oldukça bakımlı, daha dün yapılmış izlenimi verecek kadar bakımlı, sağlam ve tertemiz bir ibadet yeri.

Caminin dörtte biri camla bölünerek kışlık bölüm oluşturulmuş. Bu kışlık bölüm, ihtiyaç halinde kadınların kullanması için yapılmış. Hatta kuzeydeki pencerelerden biri, kapıya dönüştürülerek kadınların giriş kapısı olarak ayrılmış. Kapalı alanının iki yüz kişilik olduğu bilgisini veriyor caminin imam hatibi.

Kerpiç caminin duvarları, yetmiş seksen santim kalınlığında. Pencereleri bol; pencerelerin tavana yakın, alt duvarıysa eğimli tutulmuş. Böylece yaz ve kış güneşi dengelenmiş. 3 doğu, 3 batı, 7 güney, 2 kuzeyde olmak üzere on beş penceresi bulunuyor. Aslında on yedi pencereliyken kuzeydeki pencerelerden biri, kapaklı dolaba dönüştürülmüş. Kuzeydeki pencerelerden biri de kapıya dönüştürülmüş.

Mihrabın batısındaki ahşap minber, kırk yıl önce Tecdeli ustalara yaptırılmış. Önceki minber, birkaç basamaklı taştan yapılmış minbermiş. Taş minberin yerine ahşap minber yaptırmışlar.

Abdurrahman Bektaş’tan edindiğimiz bilgiye göre Sûflâ camiinin yanında Sûflâ mescidi varmış, bundan yüz elli yıl önce. Mescitte öğrencilere dinî eğitim- öğretim veriliyormuş. Sofular anlamına gelen mescidin adı, yanına yapılan camiye verilmiş, diyerek babasından dinlediğini aktarıyor. Abdurrahman Bektaş, dedesinin aynı zamanda Cumhuriyet döneminde Malatya’nın eski müftülerinden Sarı İmamoğlu Hacı Hüseyin Bektaş olduğunu, dedesinin de eski Söğütlü camiinin yapımında katkılarının olduğunu ifade ediyor.

 

sultankilic44@hotmail.com

 

189

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir