Pts. Oca 18th, 2021

 

 

 

 

Atilla Kantarcı

 

Gözümün nuru, arıstağhımızın hezeni çağam…

 

Gadaları dağlara gidesice gurban olduğum, Nassın eyi misin? Eyi olmanı Cenab-ı Allah’tan dilerim. Halın keyfin nasıl, işallah eyidir çağam. Bizleri soracağh olursan hamdolsun eyiyik, huysuz baban eyi, yengelerin eyi, dayın Aboş eyi, amin Yanpeş Bekir eyi, Çıyan Veysel eyi, amin avratları kemçük ağızlı gıllik Emoş eyi, Zibillik Fahriye eyi…

 

Ana gurban verene, seni çoğh öskedik, gözümüzde tütüysün çağam…

 

Gurban olduğum, him gonşumuz Azzet bibinin gaynının torunu evleniydi. Bizi de dügüne çağırdılar amma biz getmedik. Getmeyin anam, galabalığa girmeyin bacım dediysemde dinlemediler, parım gediysiniz maskenizi dağhın da gedin dedim amma bize bişey olmaz deyip gerim gerim gerindiler… Sehlükler, dügüne getmişler orda dügün tiridini, aş yağlı pirinç pilovunu gaşığhlamışlar. Mıttik yiyesiceler şimdi cavit mi? covit mi ne gızıl gurtsa ondan oldular. Azzet bibinden, gişisi Haceli dayıya da sepmiş. Duz çevirdiler, gurşun töktüler olmadı. İkisini de deybayağh hastağhanaya galdırdılar. Nefes neyim alamıylarmış. Allah beterinden sağhlaya daha neler göreceyik çağam. Çor düştü melmekete çor… Dert yapışacısa, torpağıma gidesice, Tatar hamına dutulasıca cavit! Bula bula fukara Azzet’nen, Haceli dayıyı mı buldun? Gidişin ola da gelişin olmaya belekim…

 

Sen sana muğayat ol emi çağam. Bu cavitin şakası yok. Ağzını burnunu ğhapat, kismeye yağhın durma emi ölem…

 

Ne var ne yoğh oralarda? Eyem nasıl? Eyemler de ayın oyun oldu çağam… Burda eyem soğudu. Buyacayığh nerdeyse…

 

Eyem soğuyunca bıcikler, gıdikler, toğhlular, tosunlar, culuğhlar, nahırlara girdiler, ortalığh mis gibi ağhpun goğhmaya başladı…

 

Degirmana gağhtığh, zarğhayı, gilgili hıznaya attığh, iki şaka et alıp, gavurmayı, gakırdağı yaptığh. Tandır ekmegini, yuğhayı bişirdik. Pendiri bastığh, aş yağını erittik kefini çığhardığh. Tamates, biber ve erik eşgilerini de yaptığh. Soğanınan patatesi de musandereye goyduğh. Turşuları da gurduğh… Samut da bastığh… Çoğh şükür… Allah ağız dadıynan yemeyi nasip ede…

 

Zobaları da gurduğh, egişi, davışan ayağını yerine goyduğh. Goyduğh goymasına da zobanın ğhapengini açmamışım çağam çoğh tüttü, ev barğh duman oldu.

 

Töremeyesice baban beni her gün hğavhalıyı. Şarmutaları görünce ellahalim artığh beni begenmiyi çağam, beni zaklanıyı. Bennen her gün lec ediyi… Nola bervenik boynumdan çığhmıyki çağam, helbe begenmez…

 

Geçen gün sakkosunu yudum, eyce hırçik olmuş, gopçalarını tiktim, göncügünü güve yemişti. Gıyameti gopardı. Anam senin cebini kim görüyü dediysem de aynamadı. Bağırdı çığırdı, silepçemi de getirmedin yüzümü de yuyamadım diye eyice herslendi. Bizi gonu gomşuya malamat etme, bizi irezil etme dedimse de dinlemedi. Harigini ayağına geçirdi, gapıyı çarptı çığhtı. Gayfeye getti ellaham… Gece yarısı Aseslerin süpsübüleriynen barabar eve geldi. ihtiyarladığhça eyce arbet aşeret oldu çağam, eyce akisleşti. Artığh gamandım… Allah bana yardım ede…

Neyse Sen gafana tağhma gople getsin, gendine dikkat et, üşütme, galın gey, gopçalarını açma, sakkonu çığhartma emi çağam.

 

Fışkı yiyesice baban bugün pıtpıtnan fışfış istedi. Dünegin öğlene de göbelek istediydi. Öğlene pıtpıt bişirdim, akşama da malğhuta…Tavatıl bi malğhuta oldu. Kişnişi töküp üstüne de duzlu aş yağını töktüm haftar baban üç terpoş yedi. Andana da fışfışı yedi, inek tasıynan ayranı da içti, yavaş iç dedim dinlemedi hırtleginde galdı az etti öle…

 

Şimdi toğhmaladı, makatta malameyit yatıyı…

 

İçime sinmiyi çağam gel ki sana da çok sevdiğin guymağh bişirem, anuğu bol tarğhana çorbası bişirem, pirinçli halle bişirem, nahna küftesi saram, tiritli dolma küfte, sığhma küfte, çımdik küfte, hırçikli küfte, balcanlı küfte, eşgili küfte, yumru küfte, sığhma küfte, tevek küftesi yapam, gavurmalı sümüt pilovu da bişirem, pirpirim cacığıynan yiyesin çağam…

 

Çağam, ablan Hösnüye gine yerikli, gine aş eriyi. Bu gafle gız olacağa benziyi…Dünegin bize geldiler. İki çağasını analar çaputa sarmamış bi yaramaz olmuşlar burnumdan getiriyler, cin cücüğü gibiler, siviklerde geziyler, evin her yerini efin tefin ediyler. Gafamda dolağh goymuylar, develeme gibi dönüyler. Bahçada hozelek goymadılar kökünü eve daşıdılar… Dün, Hıznada, gazziknen yarmacalı bulgur pilovu bişirirken bi yandan da isot gızartam da yiyeler dedim. İsotun yağı sıçramış etraf acuğh sırpıncağh olmuş. Bu hırnikli bozo çapa çapa hıznaya girdi bi de hızna da dombelek aşınca ayağı gaydı sırtı guylu yere debelendi. Gavurma küpüynen, tahtıbek’e çarptı, iraftan sahenler, terpoşlar, guşganalar töküldü, kemisler, çömçeler, şareler, erişteler yerlere saçıldı, neyse ki canına bi şey olmadı… Öbür şorikli de cocosunu yapa yapa geziyi. Dün ayağhcağhdan çığharken pisik manuğunun guyruğuna basmış, pisik bunu çeynağhlamış, yüzü gözü çeynağh izi olmuş. Bazan diyim ki tapına getirem pıstiginden dutam atam şunları, amma it yesin ciger işte…

 

Ana gurban verene, bıldır mişmişler yanmıştı. Bu sene mişmişler eyi… Elimiz acuğh para gördü. Bi godafa mişmiş de sana gönderdiydik, şifa olmuştur inşallah. Nıkıs baban da çir parasıynan bana gözel bi zıbınlığh almış. Laf aramızda çoğh sevindim. Sındıynan kestim biçtim, gözel bi elbise tiktim. Gonşular çatım çatım çatladı…

 

Güccük bacın Adafıda bi gız görmüş, çoğh hoşuna getmiş. …Gızın ay gibi yüzü, ceylan gibi gözü bedürük gibi golları varmış… Yanağhları gelelli elması gibiymiş. Çoğh güzel tentene yapıymış. Yigirmiyedi çeşit küfte yapıymış, mişmiş yarıymış, pine pingelleri yerleştirip, pinden yumurta topluymuş, bulgur gaynadıymış, inek sağıymış, tut toplayıp bastıh yapıymış, degirmana gağhıymış… Salağhana degilmiş geydiğini yakıştırıymış. Sulğha işlernen de urğaşmıymış. Evcüman bi gızmış…

 

Çağam mıt mıt olmasın, çabicek olsun da …

 

Bi de adettendir, gızı hamamda görek deyi hamama gettik. Bizim cegetteki gonşuları da aldığh. Boğhçaları, marğamaları, anamın teberigi kildeni de hazırladığh, totaba Kezban’ın eline verip doğru Saltoğlu hamamına gönderdik. Dellek Heyriye’ye, hanım kurnasını ayırmasını tembih ettik. Biz de patates öfelemesi ve şerbetleri hazırlayıp paytoncu Abzer dayıyı çağırıp doğru hamama gettik… Dellek Heyriye bizi bi gözel yudu, bi gözel çimdirdi, gulunçlarımı da kütürdetti. Biz de Gızı eyice kişifledik. Boyu posu eyi amma acuğh zayıf. Biraz tavlanırsa köşe yastığı gibi gız olur.

 

Gızı çoğh begendim çağam… Senin istedigin gibi saçları bozo… Gızın babası pavrukada çalışıymış, gızın isteyeni de çoğhmuş. Hep dert yapışasıca Gedikliler istiymiş. Çar çabik gel ki bu işin adını goyağh ölem…

 

Yüzün ağ ola çağam…

Kestane kebap acele cevap…

Seni çoğh seven anan Zöhre…

 

Atilla Kantarcı

225

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir