Pts. Eyl 27th, 2021
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 30.09.2015 tarihinde saat:14.30’da Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Abdul Kadir Duran Başkanlığı’nda toplanarak gündemindeki konuları görüşmüş aşağıdaki kararları almıştır.

 

1) Sağlık Bakanlığı’nın 08.08.2007 tarih ve 2007/67 sayılı genelgesi doğrultusunda, ilimizdeki tüm ilçelerde bulunan resmi ve özel bina ve konutlarda içme ve kullanma amaçlı kullanılan su depolarının ilgililerince 6 (altı) ayda bir Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü veya MASKİ Genel Müdürlüğü’nden yetkili firmalara temizlettirilmesine,

 

2) Depo Temizliği yapacak Özel Kuruluşların personellerine ilgili Kuruluşlar (Halk Sağlığı Müdürlüğü, MASKİ Genel Müdürlüğü) tarafından zaman zaman depo temizliği konusunda eğitim verilmesine,

 

3) Su deposu temizliği yapacak Özel Kuruluşlara MASKİ Genel Müdürlüğünce yetki verilmeden önce Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden resmi görüş istenmesine,

 

4) Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce su depolarının temizlenip temizlenmediğine yönelik denetimler yapılmasına,

 

5) Su deposu temizliğinde kullanılacak dezenfektanların Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’ndan izinlendirilmiş olmasına,

 

6) Yukarda alınan karalara uymayanlar hakkında 06.05.1930 tarih ve 1489 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince MASKİ Genel Müdürlüğü’nün bildirimi İl Halk Sağlık Müdürlüğü’nün teklifi ve Valilik Makamının onayı ile idari para cezası uygulanmasına,

 

7) Bu kararın MASKİ Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yayımlanmak suretiyle su deposu bulunan resmi ve özel bina sorumlularına/ yöneticilerine duyurulmasına,

 

8) Kararın Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce basın ve yayım yoluyla halka duyurulmasına,

 

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

121

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir