Sal. Eyl 21st, 2021

 

 

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nca “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi Bilinç Oluşturma Çalıştayı” düzenlenecektir.

 

1993 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesinde kadına yönelik şiddet, “ister kamusal ister özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” şeklinde tanımlanmaktadır.

 

Kadına yönelik şiddet, eşit olmayan güç ilişkilerinin bir yansıması, bir insan hakları ihlali ve ciddi bir toplumsal sorundur. Bu sorun kültürel, ekonomik ve coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdürmektedir. Kadına yönelik şiddet; kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen; cinsiyete dayalı ayrımcılık ile fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik açıdan zarar görmeleri, acı çekmeleriyle sonuçlanan veya sonuçlanması olası her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet bir “suç”tur. Hiçbir töre, inanç, gelenek veya anlayış kadına şiddet uygulanmasına gerekçe olamaz.

MALATYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ÇALIŞTAYI

 

Kadına yönelik her türlü şiddet, kadının yaşamına korku ve güvensizliği sokmakta,  kadının fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve toplumsal yaşama katılımını engellemektedir. Bu çerçevede, kadına yönelik şiddet kadının maddi ve manevi bütünlüğüne ağır zarar vermesi nedeniyle bir halk sağlığı sorunudur. Ayrıca kadının toplumsal yaşama aktif ve üretken katılımının önüne geçerek sosyal ve ekonomik kalkınma önünde de bir engel oluşturmakta, kadın-erkek eşitsizliğinin devamına neden olmaktadır. Özetle, kadına yönelik şiddet ile mücadele sağlıklı bir toplum yapısı için önemlidir.

Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadının insan haklarının güçlendirilmesi konusunda önemli yasal düzenlemeler yapılmış; bu düzenlemeler ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da önemli adımlar atılmıştır.

 

Hiç şüphe yok ki kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler kadar yasal düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, mağdura yönelik koruma, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması ile konu hakkında toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması da büyük önem taşımaktadır.

 

Sorumluluk alanı Türkiye yüzölçümünün büyük bir bölümünü kapsayan Jandarma Genel Komutanlığı, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede, bugüne kadar attığı pek çok öncü adıma bir yenisini daha ekleyerek, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” projesini başlattı. Kadınımıza yardım elini uzatan, aynı zamanda kadınlar için koruma tedbir kararı çıkarttıran Jandarma, şiddeti önleme, mağduru koruma görevini daha üst seviyeye çıkarmak amacıyla kendi içinden çıkan bu projeyi hayata geçirdi. 

 

Kadına yönelik şiddet konusundaki hassasiyetini Jandarma Okullar Komutanlığı müfredatına “İnsan Hakları” dersi koyarak gösteren Jandarma, bu ders kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusuna özellikle yer ayırdı. 

 

Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhında “Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü”, çeşitli illerde “Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri”, “Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Astsubaylığı”,  “Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Elemanı” kadrosu teşkil edilmiştir. İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Karakol Komutanlıklarında ikiz görevlendirme ile “Çocuk ve Kadın İşlem Astsubayları” görev yapmaktadır. “Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği” kadrosu da tüm illere yaygınlaştırılmaktadır. 

 

Yine proje kapsamında, her rütbeden personelin kadına yönelik aile içi şiddet konusunda bilgisinin artırılması, farkındalık seviyelerinin yükseltilmesinin yanı sıra, vatandaşlarda bu konuya yönelik bilinç oluşturulması ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesinin de önemi vurgulanıyor. Jandarma bu projenin en önemli hedeflerinden birini de gerek devlet kurum ve kuruluşları, gerek bu konuda çalışan sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile “şiddet” konusunda işbirliğinin artırılması, yeni modeller ve koordinasyon mekanizmalarının oluşturulması olarak belirtiyor. Diğer bir deyişle Jandarma kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çıkarılan kanunun daha etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalarını bu proje ile vurguluyor.

Bu kapsamda Vali Süleyman Kamçı’nın Başkanlığında Malatya İl Jandarma Komutanlığı genel sorumluluğunda basına açık olarak icra edilecek olan Çalıştay 20 Mart 2015 Cuma günü saat 13.30 – 16.30 arasında Malatya Double Tree By Hilton Hotel’ de tek oturumda gerçekleştirilecektir.

Bu çalıştay ile toplumda bilinç oluşturma ve kurumlar arası işbirliğinin arttırılması hedeflenmekte ve ideal bir koordinasyon mekanizmasının oluşturulmasının sağlanması planlanmaktadır.

182

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir