Pts. Eyl 27th, 2021

1 Mayıs çöpçüsü

 

KESK de isteklerini sıraladı

 

Hükümetle Memur Sen toplu görüşme masasına otururken KESK de isteklerini ve itiraz seslerini yükseltti. Bu konuda KESK Dönem Sözcüsü BTS Şube Başkanı Hasan Akdemir, bir basın açıklamasıyla kamuoyunu bilgilendirdi.

Basın açıklamasında Akdemir, şunları dile getirdi:

“Milyonlarca kamu emekçisini, emeklisini yakından ilgilendiren 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem “Toplu Sözleşme” görüşmeleri 3 Ağustos 2015 Pazartesi günü başlamış olup bugün 2.oturumu yapılacaktır.

 

Konfederasyonumuz tarafından TİS’in Eylül – Ekim aylarına alınması talebiyle görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu taleplerimiz meclis genel kuruluna sunulmuştur. AKP’nin tek başına iktidar olamadığı, var olan geçici hükümetin, kamu emekçilerinin 2016-2017 yıllarına yönelik öneri ve talep getirme yetkisi olsa dahi meşruiyetinin olmadığı, bu nedenle geçici hükümetle yeni toplu sözleşme bağıtlanamayacağı ifade edilmiştir.

 

AKP ve AKP’nin memur kolu olan MEMUR SEN’in, TİS’ i tekrar bir oldubittiye getirerek yeni bir satış sözleşmesini bu belirsiz ve kaotik gündem içerisinde anlaşmak isteyeceği ortadadır.

 

Hepimizin bildiği üzere 2014/2015 TİS sürecinin oldubittiye getirildiği ve kamu emekçilerinin çıkarları yerine yetkili olduğunu iddia eden sendikanın yöneticilerinin ve hükümetin çıkarlarının pazarlık konusu edildiği süreç kamu emekçilerinin büyük kayıplarıyla son bulmuştur.

 

Aileleriyle birlikte sayıları on milyonları bulan insan mağduriyet yaşarken bahsi geçen satış sözleşmesini imzalayan sendika başkanı 7 Haziran seçimlerinde milletvekilliği ile ödüllendirilmiştir.

 

KESK’in mücadelesine karşı duydukları bu tahammülsüzlük yapılan “Toplu Sözleşme” görüşmesine de yansımıştır. Konfederasyon heyetimizin toplantıya katılma ve söz hakkı Memur Sen ve bağlı sendikalarının yöneticileri tarafından sınırlandırılmak istenmiştir.

 

KESK kamu emekçileri tarihine sendikal örgütlüğü kazandırmak için her türlü baskı ve saldırıya rağmen filli ve meşru mücadelesini sürdürürken “memurun da sendikası mı olur” diyenler bugün meşruluğu tersinden tarif etmeye çalışmaktadır. Oysa “sendika” sıfatı kazanmalarını, ambulansı takip eden taksi misali, KESK’in bedeller ödeyerek verdiği mücadeleye borçlu olanların meşruluğu ağızlarına dahi almaya hakkı yoktur.

 

Tekrar altını çiziyoruz. Kamu emekçilerinin, emeklilerinin hak ve özgürlüklerini genişletmeyi hedefleyen mücadele yoluna karşı AKP iktidarı ile “beraber yürüdük biz bu yollarda” nakaratını tutturan Memur Sen yönetiminin tek yetkili kılındığı söz konusu pazarlıktan kamu emekçilerinin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesini beklemek en naif tabirle hayalperestliktir. Gündemin ve ekonomik verilerin hızla değiştiği, yarın ne olacağının dahi kestirilemediği, savaş borazanlarının her gün daha gür çalındığı bir dönemde, yetkisiz-geçici-savaş hükümeti ve yandaş konfederasyon yönetimi arasında yapılacak pazarlıktan emekçilerin alın terlerinin karşılığını alma ihtimali yoktur. Nitekim yapılan toplantının içeriği de yeni bir satış sözleşmesi ile karşı karşıya olduğumuzu doğrulamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESK olarak taleplerimiz şunlardır.

 

 

-Kamuda sözleşmeli, taşeron ve benzeri farklı statülerdeki güvencesiz çalışmaya son verilmeli, tüm çalışanlar iş güvencesine kavuşturulmalıdır.

 

-Kamu ve özel sektör dâhil tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret tutarındaki kısmı vergiden muaf tutulmalı, üzerindeki miktar için vergi kesintisi miktar yüzde 15 olarak sabitlenmelidir.

 

-En düşük kamu çalışanının ücreti 2 bin 900 TL’ye yükseltilmelidir.

 

-Tüm ek ödemeler emekliliğe ve emekli aylığına yansıtılmalıdır.

 

-Ek ödemeleri düzenleyen 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yaratılan ücret adaletsizliği giderilmeli, aynı unvanda farklı kamu kurumlarında çalışan tüm kamu emekçilerine eşit ücret ödenmelidir.

 

-Lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergeleri 3 bin 600’e, ön lisans mezunu olanların 3 bine çıkarılmalı, ek gösterge adaletsizliğine son verilmelidir.

 

-Kadın kamu emekçilerine; başta görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde olmak üzere çalışma yaşamında uygulanan ayrımcılığa, mobbinge, baskı ve şiddete son verilmeli, uygulayanlar hakkında en ağır cezai işlemler başlatılmalıdır.

 

-0-6 yaş grubu çocuklar için en az 50 çalışanın bulunduğu iş yerlerinde ve 50’den az çalışanın bulunduğu iş yerleri için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve belediyeler bünyesinde, çalışma alanına yakın ücretsiz ve SHÇEK yönetmeliğine uygun ortak Bebek bakım üniteleri ve kreşler açılmalıdır.

 

-İdarenin sendikalar ve üyeleri üzerinde çeşitli yöntemlerle uyguladığı baskılar son bulmalı, ayrımcı politikalardan vazgeçilerek özgür örgütlenme ortamı sağlanmalıdır.

 

-Kamu hizmetleri herkese parasız, eşit, nitelikli, ulaşılabilir bir yapıya kavuşturulmalıdır. – 399 Sayılı KHK’nin 26, 27 ve 28. Maddeleri, Temel Ücret, Başarı, Kıdemden oluşan Sözleşme Ücreti, İşyeri ve Çalışma Şartları da esas alınarak yeniden düzenlenmelidir.

 

  • Çalışanın mesleği haricinde aldığı cezalar ve meslek kolu haricinde aldığı eğitim ve seminerler atamalarda ve ücretlendirmelerde belirleyici olmamalıdır.

 

  • Fazla çalışma yapılmaması esas olup, ancak zorunlu hallerde isteğe bağlı olarak yaptırılabilir. Fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma günlerinde saat ücretinin % 50 fazlasından az olamaz. Dini ve Resmi Bayramlar ile hafta sonu tatilinde ise saat ücretinin % 100 fazlası ödenmelidir.

 

  • Açık arazide, yüksek gerilim altında, mahrumiyet bölgelerinde, mali sorumluluk gerektiren işlerde ve tüm vardiyalı işlerde çalışanlara (iş riski primi) aylık 200 TL’den az olmamak üzere ödeme yapılmalıdır.

 

  • Geçici görevlendirmelerde ödenen günlük harcırah miktarı 75.00-TL olmalıdır.

 

KESK olarak bütün kamu emekçilerinin hakları doğrultusunda fiili meşru mücadelesine devam edeceğimizin altını bir kez daha çizerken bütün kamu emekçilerini taleplerine sahip çıkmaya, yeni bir “satış sözleşmesine” karşı işyerlerimizden başlayarak daha güçlü bir mücadele için birleşmeye çağırıyoruz.”

 

 

 

78

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir