Sal. Eyl 28th, 2021

ağbaba özel

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, askerlik hizmetini yerine getiren er ve erbaşlara asgari ücret düzeyinde harçlık verilmesi için hazırladıkları kanun teklifini TBMM’ye sundu.

 

Teklifin gerekçesinde bedelli askerlik uygulaması için belirlenen tutarların çoğunlukla yoksul halk kesimlerinin ödeyemeyeceği meblağlar olduğu, bunun neticesinde maddi imkânı olan gençlerin parasıyla tezkere alabildiği, yoksul halk çocuklarının ise askere alındığı eşitsiz bir sistemin ortaya çıktığı ifade edildi. Gerekçede bu eşitsiz uygulamaya ek olarak 12 ay boyunca çalışma yaşamından uzak kalan gençlerin karşı karşıya kaldığı maddi külfet de vurgulanarak bu durumun askerlik çağına gelen gençler arasında açıkça haksızlık yarattığı belirtildi.

 

Halen askerlik hizmetini yerine getiren er ve erbaşlara sembolik düzeyde verilen harçlıkların, eğer teklif yasalaşırsa asgari ücret düzeyine çıkarılacağı belirtiliyor.

 

GENEL GEREKÇE

 

 

Belirli zaman aralıkları ile gündeme getirilen “Bedelli Askerlik Uygulaması”, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde zorunlu olan askerlik hizmetini para karşılığı yapabilme imkânı tanımaktadır. Bu noktada, gelire orantılı bir şekilde kademelendirilmeyen tutarlar sebebiyle “Bedelli Askerlik Uygulaması” hakkaniyetten uzak bir sistem yaratmaktadır. Zira belirlenen tutarlar çoğunlukla yoksul halk kesimlerinin ödeyemeyeceği tutarlar olmaktadır. Askerlik çağına gelen gençler arasında açıkça haksızlık yaratan bu uygulama ile maddi imkânı olan gençlerin parasıyla tezkere alabildiği, yoksul halk çocuklarının ise zorla askere alındığı eşitsiz bir sistem ortaya çıkmaktadır.

 

 

Hakkaniyetten uzak bir askere alım süreci yaratan bu uygulamaya ek olarak askerlik hizmeti süresince er ve erbaşların 12 ay süreyle çalışma hayatından alıkonulması yoksul halk kesimlerine ek maddi külfete neden olmaktadır. Yoksul gençler hem bedelli askerlik uygulamasından faydalanamamakta hem de hiçbir gelir getirmeyen şekilde askerlik hizmetini ifa etmektedirler.

 

 

Bu noktada, askerlik hizmetinin ifa edildiği zaman zarfında er ve erbaşlara ödenen harçlık tutarları göstermelik düzeyde olduğundan, yapılacak bir düzenleme ile er ve erbaşlara ödenecek harçlıklar yeniden belirlenmelidir. Çalışma hayatından 1 yıl süre ile uzaklaşan er ve erbaşların kamu hizmeti yürütüyor olmalarından hareketle, asgari ücret düzeyinde harçlık almaları sağlanarak eşitsizlik ortadan kaldırılmalıdır.

 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

 

MADDE 1- Göstergelerde yapılan değişiklik ile Er ve Erbaşlara ödenecek olan harçlıklar net asgari ücret seviyesine yükseltilecektir.

 

 

MADDE 2- Yürürlük Maddesidir.

 

 

MADDE 3- Yürütme Maddesidir.

 

 

257 SAYILI ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

 

MADDE 1- 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu’nun 2. Maddesi’nde yer alan göstergeler aşağıda gösterildiği şekliyle güncellenmiştir.

 

 

Erbaş ve Erler Gösterge

 

Çavuş                                     11 600

Onbaşı                                   11 500

Er                                           11 400

 

 

MADDE 2- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ekte gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.

 

 

Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

Veli AĞBABA

116

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir