Cts. Eki 16th, 2021

DSCF2857

 

Hükümet kurma çalışmaları devam ederken Milli Eğitim Bakanlığının atamalarına tepki gösteren eğitimciler, sürgün ve tasfiye olarak niteledikleri bu atamalara derhal son verilmesini isteyen bir yazılı basın açıklaması sundular.

Eğitim Sen Malatya Şubesi Yürütme Kurulu adına basın açıklaması sunan Erdoğan Canpolat:

 

“Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugüne kadar eğitim sisteminin acil çözüm bekleyen sorunlarına kalıcı çözümler üretmek yerine, attığı her adımda yeni sorunlar üretmekten başka hiçbir şey yapmamıştır.

 

MEB’in bugüne kadar eğitim alanında yaptığı her değişiklik, attığı her adım doğrudan doğruya AKP’nin eğitim sistemini kendi siyasal-ideolojik amaçları doğrultusunda biçimlendirmesi hedefine uygun olarak hayata geçirilmiştir. Eğitimde 4+4+4 dayatmasıyla yap-boz tahtasına dönen eğitim sistemi, son yıllarda hızlanan siyasal kadrolaşma uygulamaları ile tam bir sorun yumağı haline getirilmiştir.

 

MEB tarafından eğitimde siyasal kadrolaşma hedefiyle başlatılan tasfiye adımları, rotasyon adı altında şube müdürlüklerinden başlayarak okul müdürleri, müdür yardımcıları, atölye bölüm şeflerine kadar uzanmış, son olarak sıra deneyimli öğretmenlere gelmiştir. Öğretmenler açısından açıkça sürgün anlamına gelen ve on binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren rotasyon dayatmasının kabul edilmesi mümkün değildir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliği ile öğretmenlerin, hizmet sürelerine bağlı olarak, kademeli bir şekilde zorunlu rotasyona tabi olacağını açıklanmıştır. 7 Haziran seçimleri sonrasında, 4 Temmuz 2015’te yönetmelikte yapılan bir değişiklikle aynı eğitim kurumunda 15 yıl görev yapan öğretmenlerin kendi isteği ile okul değiştirmemesi durumunda zorunlu rotasyona, başka bir ifade ile sürgüne tabi tutulacağı belirtilmiştir.

 

Eğitim Sen`in zorunlu rotasyon uygulamasının kaldırılması, en azından hükümet kurulana kadar bu konuda herhangi bir işlem yapılmaması yönündeki talebine rağmen bakanlık, anlaşılması güç bir acelecilik içinde, aynı eğitim kurumunda 15 yılı dolduran öğretmenlere bakanlık tarafından kısa mesaj göndererek “gerekli iş ve işlemler için okul idarelerine başvurmaları”nı istemiş, bu durumdaki öğretmenlerin tespitinin en kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilmiştir.

 

Öğretmenlerin tatilde olduğu dönemde bakanlığın aceleci bir şekilde zorunlu rotasyon uygulamasını hayata geçirmek istemesi ve ilk aşamada 13 bin deneyimli öğretmenin kendi isteği ve iradesi dışında zorla sürgün edilmesi için neden bu kadar ısrarcı olduğunu anlamak mümkün değildir.

 

MEB’in henüz hükümet kurulmamış olmasına rağmen, AKP tek başına iktidarmış gibi hareket etmeyi sürdürmesi ve siyasal kadrolaşma hedefiyle yaptığı usulsüz atamalar yargıdan dönmesine rağmen, yargı kararlarını açıkça yok sayması dikkat çekici bir durumdur.

 

MEB, hükümetin kurulamamış olmasını kendince fırsata çevirerek “şark kurnazlığı” yapmakta, eğitimde bu kez de deneyimli öğretmenleri hedef alarak yeni bir tasfiyeye girişmektedir. Önce eğitim yöneticilerini haksız bir şekilde görevden alan ve AKP’nin siyasal kadrolarını eğitim yöneticisi yapan bakanlık, şimdi de deneyimli öğretmenleri çalıştıkları okullardan sürgün ederek, bu okullardaki güçlü örgütlü yapıyı dağıtmak istemektedir.

 

Bugüne kadar attığı her adımda, aldığı her kararda hayal kırıklığı yaratan, tüm eğitim bileşenlerini eğitim yöneticilerini, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri mağdur etmeyi adeta kendisine görev edinen Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk dışı ve sorumsuz uygulamalarına bir an önce son vermelidir. Hiç kimsenin mesleki deneyime sahip öğretmenlerin aile yaşantısını ve okullarındaki çalışma ortamını alt-üst etmeye hakkı yoktur.

 

Eğitim Sen olarak, zorunlu rotasyon adı altında hayata geçirilmeye çalışılan sürgün ve tasfiye operasyonunun derhal durdurulmasını talep ediyoruz.” dedi.

 

 

 

113

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir