Pts. Eki 18th, 2021

Sultan KILIÇ

Eğitim Sen Malatya şubesi üyeleri, sendikanın 19. kuruluş yıldönümünde Malatya’da bir düğün salonunda bir araya geldiler. Fuat Saka’nın şarkılarıyla coşan eğitim emekçilerinin gündeminde yine ülke sorunları vardı.

Ali Piro ve tüm KESK’li tutsaklara selam

Oldukça yoğun katılımlı toplantıda bir konuşma yapanEğitim Sen Malatya Şube BaşkanıAli Ekber Baytemur: “Buradan Malatya E Tipi Cezaevinde yatan Şube Sekreterimiz Ali Piro’nun şahsında Türkiye’nin tüm cezaevlerinde tutuklu bulunan KESK üyelerini selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

 

Selam olsun onurlu mücadelemizi ceza evlerinde kararlıkla sürdüren tüm arkadaşlarımıza! Bilinmelidir ki KESK’li tutsaklar bizim onurumuzdur. 

13 yaşındaki gezi direnişçisinin onuru

Öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz ki; yolsuzluğun, rüşvetin ve yoksulluğun ayyuka çıktığı, devlet sisteminin çürüyüp lime lime döküldüğü, ama “Gezi Direnişi günlerinde yola Kahrolsun Faşizm!” yazdığı için 6 yılla yargılanan 13 yaşındaki bir çocuğun çürüyen bu sisteme karşı duruşunun onurunu. İşte ülkenin geleceği bu çocuklardır, gençlerimizdir. Bizde buradan haykırıyoruz; “ Kahrolsun Faşizm!” Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkıyoruz.

Yasal yürüyüşümüze yasadışı trafik cezalarıyla yıldırma taktiği

Bugün Türkiye’de yaşanan devlet krizi ve karışıklığından Malatya’daki devlet yöneticileri de esinlenmiş olmalı ki; demokratik eylemlerimize Emniyet Müdürlüğü’nün güvenlik birimi adeta önlem alarak izin verirken, trafik müdürlüğü yaya güvenliğini tehlikeye düşürüyoruz diye trafik cezası uyguluyor. Bu saçma, saçma olduğu kadar keyfi ve hukuksuz tutumlar Dünya’nın neresinde yaşanabilir? Bu soruyu kime sorarsanız sorun sanırım ilk akla gelen Türkiye olur. İşte ülke böyle demokratik tepkiyle yolda yürümeyi ayırt edemeyen akıllar tarafından yönetiliyor. Sanıyorlar ki; bu ucube tutumla, cezalarla bizi mücadelemizden alıkoyacaklar.  Unutmayın ki biz bu güne kadar baskı, zulüm ve cezaların her türlüsünü yaşadık, yılmadık, bu günde bu saçma cezalarınız bizi mücadelemizden geri döndürmeyecektir. Mücadelemizi tüm kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bu Malatya’yı yöneten vali ve emniyet müdürünün ayıbıdır.

 

Türkiye`de eğitim ve bilim emekçilerinin örgütlü mücadelesinin sesi, taleplerinin takipçisi olan Eğitim Sen 19. yaşını kutluyor. Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan eğitim emekçileri mücadelesinin bayrağını son 19 yıldır bütün engelleme ve karalama kampanyalarına rağmen sabırla ve inatla taşıyan eğitim ve bilim emekçileri olarak sendikamız Eğitim Sen’in 19. mücadele yılını selamlıyoruz.

 1908’de kurulan Encümen-i Muallimin ’den TÖS’e, TÖB-DER’den Eğitim Sen’e

 

Türkiye’de eğitim ve bilim emekçilerinin mücadelesinin sesi olan Eğitim Sen 19 yaşında. Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan eğitim emekçileri mücadelesinin temsilcisi olan sendikamızın mücadele tarihi, 1908’de kurulan Encümen-i Muallimin ’den TÖS’e, TÖB-DER’den Eğitim Sen’e kadar uzanan onurlu ve kararlı yürüyüşün tarihidir. 

 

Eğitim Sen’i farklı yapan, sendikal mücadele ile demokrasi mücadelesinin bir bütün olduğuna inanması, Türkiye’nin demokratikleşmesi için dünyada ve Türkiye’de savaşın değil, barışın egemen olması, her türlü sınıfsal, dinsel, etnik ve cinsel ayrımcılığa son verilmesi için mücadele etmesidir. 

 

Eğitim Sen, 19 yıllık tarihinde sadece sendikal hakların değil, aynı zamanda demokrasi mücadelesinin öznesi olmuş, tüm anti-demokratik uygulamalara, toplum üzerindeki baskılara, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi kendisine görev bilmiştir. Sendikal mücadelenin önündeki her türlü yasal ve fiili engelin ortadan kalktığı, farklı kimlik ve kültürlerin kendilerini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye yaratılması için mücadele etmeyi her zaman önemsemiştir. 

 

Kapitalizmin tüm insani değerleri metalaştırdığı, savaşlar, işgaller, işkenceler, yoksulluk ve açlıkla dünyayı yaşanmaz hale getirdiği, baskı ve sindirme politikalarının yoğunlaştığı bir dönemde ısrarla eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik taleplerini sahiplenmeyi sürdürecektir.  

 

Eğitim ve sağlık başta olmak üzere, kamu hizmetlerin hızla ticarileştirilmesine, özelleştirmelere, esnek güvencesiz ve angarya çalışma uygulamalarına iş güvencemizin kaldırılmak istenmesine karşı yürütülecek mücadelede, Eğitim Sen üye ve yöneticilerine önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

 

Eğitim Sen’in, eğitim ve bilim emekçilerinin yüz yıllık mücadele birikiminden ve kararlılığından aldığı güç ve güvenle; insanca yaşam, demokratik Türkiye mücadelesini güçlendireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

 

Eğitim ve bilim emekçilerinin onurlu ve kararlı mücadelesinde nice yıllara diyor, hepinizi birlik ve beraberlik içerisinde, mücadele alanlarında omuz omuza durmaya, örgütümüz Eğitim Sen’i daha da büyütmeye olan mücadele kararlılığıyla selamlıyorum.”dedi.

sultankilic44@hotmail.com 

 

154

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir