Çar. Eyl 22nd, 2021

Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Ali Ekber Baytemur, bir basın açıklamasıyla AKP hükümetinin eğitim politikasını eleştirdi. Eğitim emekçilerini 19 Aralık’ta Türkiye genelinde yapılacak olan genel greve çağırdı.2014 Yılında Eğitime Bütçeden Yeterli Pay, Okullara İhtiyacı Kadar Ödenek Ayrılmalı, Sorunlarımıza Kalıcı Çözümler Üretilmelidir! 2014 yılına ait kamu gelirleri ve harcamalarının belirlendiği 2014 Bütçesi, TBMM’de görüşülmeye başlanmıştır. Bugüne kadar AKP tarafından yapılan bütün bütçeler “en iyi bütçe”, “en sosyal bütçe” ya da “eğitime ve sağlığa en çok pay ayıran bütçe” gibi iddialar eşliğinde kamuoyuna sunulmuştur. Eğitimin yükü, büyük ölçüde halkın sırtına yıkılmaktadır Geçtiğimiz 11 yıl içinde halkın cebinden yaptığı eğitim harcamalarında belirgin bir artış yaşanmıştır. 2002 yılında bir öğrenci velisi çocuğunun eğitim harcamaları için cebinden ortalama 720 TL harcama yaparken, 2013 yılında cepten yapılan eğitim harcaması miktarı 5 kat artarak ortalama 3 bin 602 TL’ye ulaşmıştır. MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002 yılında yüzde 17 iken, 2014 yılı için eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 9 düşürülmüştür. Tek başına bu veriler bile 2014 yılında eğitim harcamalarının önemli bir bölümünün öğrenci velilerinin üzerinden karşılanmaya devam edileceğini göstermektedir. Taleplerimiz karşılanmazsa 19 Aralık’ta grevdeyiz! 2014-2015 yıllarını kapsayan toplusözleşme süreci, hükümetin teklifinden bile daha azına razı olan Memur Sen’in imzaladığı “satış sözleşmesi” ile sonuçlanmıştır. 2014 yılı için bütün kamu emekçilerine net 123 TL artış ve sadece öğretmenlere 75 TL + 75 TL’lik eğitim öğretim tazminatı ödeneceğinin açıklanması kamu emekçilerinde büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. 75’er TL’lik eğitim öğretim tazminatı artışı sadece öğretmenlere yapılarak, diğer eğitim emekçilerinin ve üniversite çalışanlarının kapsam dışı bırakılması hükümetin ayrımcılık ve adaletsizliği temel politika haline getirdiğini bir kez daha göstermektedir. 2014 bütçesinin görüşüldüğü bugünlerde, ek derslerin ve tüm ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması ve vergi dilimi uygulamasının yüzde 15 ile sınırlandırılması taleplerimiz dikkate alınmamaktadır. 2014 yılı için ek dersler ve aile yardımında hiçbir artış yapılmayacak ve enflasyon farkı ödenmeyecek olması yaşanacak mağduriyetleri arttıracaktır. 2014 yılı başında elektrik ve doğalgaza yapılacak zamlar ve artan oranlı vergi dilimi uygulaması dikkate alındığında, 2014 yılında hükümetin kamu emekçilerine kaşık ile verdiklerini, kepçe ile geri almakta kararlı olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim ve bilim emekçileri olarak insanca yaşam ve eğitime yeterli bütçe için toplusözleşme sürecinde dile getirdiğimiz, ancak gerek hükümet gerekse Memur Sen tarafından dikkate alınmayan taleplerimizin yerine getirilmesi için somut adımlar atılmasını istiyoruz. TALEPLERİMİZ * Kamusal eğitime yeterli bütçe, okullarımıza ihtiyacı kadar ödenek ayrılmalı, dershanelerin kapatılması tartışmalarıyla tekrar gündeme gelen, kamu kaynaklarının özel okullara aktarılmasına derhal son verilmelidir. * Ek ders ücretleri günün şartlarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmeli ve tüm ek ödemeler temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmalı, artan oranlı vergi dilimi uygulamasından vazgeçilmeli ve bu artışlar emekli olanların maaşlarına da yansıtılmalıdır. * Eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlere yapılan eğitim-öğretime hazırlık ödeneği, her dönem başında olmak üzere yılda iki kez olmalı ve bütün eğitim ve bilim emekçilerine ödenmelidir. * Hizmetli, memur, idari ve teknik personelin yıllardır çözüm bekleyen özlük sorunları ile atama ve yükselme sorunları acilen çözülmeli, tüm hizmetli, memur, idari ve teknik personele özel hizmet tazminatı ödenmelidir. * Okullarda ve üniversitelerde 4-C, 50-D, taşeron çalışma gibi esnek ve güvencesiz çalışma uygulamalara son verilmelidir. * Kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitimin önündeki bütün fiili ve yasal engeller kaldırılmalıdır. * Kamu emekçilerinin grevli toplusözleşme hakkı önündeki engeller kaldırılmalı, gerçek bir toplusözleşme düzenin yaratılması sağlanmalıdır. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda 19 Aralık Perşembe günü Greve çıkacağımızı ilan ediyoruz. Siyasi iktidarın yıllardır taleplerimizi yok sayan baskıcı ve dayatmacı anlayışına karşı bütün eğitim ve bilim emekçilerini ve halkımızı 19 Aralık’ta yapacağımız uyarı grevine katılmaya ve alanlara çıkmaya davet ediyoruz. Sultan KILIÇ

125

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir