Paz. Eki 24th, 2021

 

Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Avukat Yusuf Sürücü, Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı Avukat Umut Kılıç’ın tutuklanması nedeniyle Malatya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı:

“Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı meslektaşımız Avukat Umut Kılıç, 21.04.2015 tarihinde Adalet Bakanlığı'nda girdiği hâkimlik mülakat sınavında yaşanan tartışma sonrasında Cumhurbaşkanına ve kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulmuştur.

 

Bilindiği gibi CMK m.100’de tutuklama nedenleri arasında katalog suçlar içerisinde hakaret suçuna ya da nitelikli haline yer verilmemiştir. Kaldı ki hakkında tutuklama kararı verilen ve kamu görevi ifa eden meslektaşımızın avukatlık mesleğini ifa ettiği ve kaçma şüphesinin olmadığı bir gerçektir. Ayrıca olayın tek delilinin bir tutanak olarak belirtildiği bu kararda delilleri karartma durumunun mümkün olmadığı açıktır. O halde verilen tutuklama kararı kanuna açıkça aykırıdır. Tutuklama kararının hiçbir gerekçe içermemesi ise ayrı bir hukuka aykırılıktır.

 

Bununla birlikte Türk Ceza Kanunumuzda Cumhurbaşkanına hakaret suçunun ayrıca ve ağırlaştırılmış olarak düzenlenmesini de hukuka aykırı bulmaktayız. Cumhurbaşkanı artık halkoyu ile seçildiği için siyasilerin tabi olduğu AİHM ölçütlerindeki tahammül sınırına çekilmeli ve Türkiye’ye yakışmayan bu madde derhal değiştirilmelidir.

 

Literatürde gerek AİHS, gerek ulusal mevzuat ve içtihadımızda siyasetçilerin ve kamuya mal olmuş kişilerin normal insanlara nazaran daha fazla ve daha ağır şekilde eleştirilebileceği, bu durumun eleştiri sınırlarında dâhil olacağı, hakaret eylemine girmeyeceği kabul edilmiştir. Hatta AİHM kararlarında siyasetçilere karşı kullanılan çok daha ağır sözler, eleştiri sınırlarına dâhil edilmiş ve yıllarca Türkiye aleyhine tazminat kararları verilmiştir. Kaldı ki, tutuklanan meslektaşımız hakkında iddia edilen hakaret eyleminin sabit olup olmadığı hususu dahi yargılama sonunda belli olacaktır.

 

Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği olarak öncelikle haksız ve gerekçesiz tutuklanan meslektaşımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

 

Avukatlık mesleğine son zamanlarda ilgisiz nedenlerle yapılan saldırılar ve karalamalar, özünde hukuk devletine, yargı bağımsızlığına, demokrasiye ve insan haklarına yapılan saldırılardır. Avukat yargı sistemi içerisinde vatandaşı, onun hak ve hukukunu savunandır. Bu nedenle avukatlara yönelik bu uygulama ve kararları özü itibariyle halka yapılmış saldırılar olarak kabul ediyoruz. Hiçbir haklı gerekçe göstermeden tutuklanan meslektaşımıza bu uygulamayı yapan ve karar veren kişinin yargıç makamında olması, yapılan haksızlığın bağımsız yargıya yapıldığı gerçeğini ortadan kaldırmaz. Verilen karar siyasidir, hukuk dışıdır, kabul edilemez niteliktedir.  Tüm hukuksuzluklara karşı, mesleğimizin verdiği onurla her zaman mücadele edeceğiz.”

 

 

 

 

                                                          MALATYA ÇAĞDAŞ AVUKATLAR DERNEĞİ BAŞKANI

 

                                                                             Av. Yusuf SÜRÜCÜ

162

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir