Paz. Eki 24th, 2021

 

Sultan KILIÇ

Azzet bibi:" Çağam, bülüy müsün Çırmıhdılılar hayvanlar gonusunda çoh hassaslar. Arefe günü, bir de Gurban Bayramı’nın üçüncü günü Çırmıhdı'nın mezbahanasına bahmıya gettim. Bir de ne görem? Alt gat, hayvan kesim yeri; üst gat, düğün salonu.

 Çooooh hassas bir belediye var Çırmıhdı'da. Eyle gondurmuş ki birbirinin üsdüne. Alt gatta hayvanları boğazlarken, üst gatta çiftetelli göbek atılsın. Gözlerinden öpem mi, ne dersin, bu ince düşünceli belediye yetgililerinin?

Mezbahanın garşısında da Türkan Kavuk Anaokulu yer almış. Heyirli olsun gurban, uşahlar daha güççükken canlıları boğazlamayı örgensinler, diye üçü bir araya getirilmiş sanki. Töbe töbe yarebbim, şindi bi şey diyecem, günaha girecem. Lanet şeytana, öf öf!

Bir de gâvurlar bize barbar diyilermiş. Buna da bir çemkirme, bir çalım bizde. Bizim merhemetimizi yedi düvel bülürmüş. Yalançı tarihçilerimiz, yalançı tarihimizde mangalda kül bırahmamışlar. Üfürmüşler, savurmuşlar.

Tehöğ, daha neler neler. Biz bizi bülürük, aha beyleyik işde, barbarıh anam barbar. Üstte düğün et, oyna. Altta davarı, sığırı boğazla. Düğünde ye etleri, ardından çağa getir dünyaya. O çağaları da hayvan kesim yerinin beş metre ötesine, tam garşısına yolla ki baha baha örgeneler hayvan sevgüsünü. Tehöğ!

Bunnar yetmiyimiş gibi, güççük uşahların segirtip oynadığı ana mekdebinin bahcasına bitişik esgi bir pevlükenin tuvarı yükseliyi ki aman ha gurban, çağaların üsdüne yıhılmaya bir gün!

Çağaların yuvasının garşısında yalavuz mezbaha da yoh, boya atölyesi var, zibillerin dağlar gibi yığıldığı çeplik var. De get anam, Türkan Kavuk Anaokulu’nu o mezbelenin içine niye gondurduğuz? Haydı o yuvayı oraya gondurduğuz, garşısına mezbaha, boya atölyesi, çeplik; yanına pevlüke niye yerleşdirdiğiz? He, soruyum yetgililere…”

Kündübekliler, burnuğuz da mı gohu almıyı gurban?

Bir de Kündübek mezbahanasına gedem dedim, hay getmez oleydim. Ayahlarım gırıleydi de getmiyeydim çağam. O hayvanları, dizlerine gader pohun içine gomuşlar. Onlarca böyükbaş hayvanı, bir çevrüğün içine doldurmuşlar. Hayvanlar, dizlerine gader pohun, çöğdürüğün içindeler.

Mezbahadan atılan bağırsahlar, işgembeler, ayahlar… Uyyyyy, gözüğüz körüse burnuğuz da mı gohu almıyı Kündübekliler? Galdırmış galdırmış mezbahananın yanından geçen dereye kötelemişler. O gözelim derenin boyunca bir sürü mesire yeri var. Sizin yapdığınız da turisdik hızmata mı giriyi? Turistlerin, üleş gohusundan hoşlandığını bülmüyüdüm. Sayanızda örgenmiş oldum çağam, sağ olasığız.

Çep gutusu desen, ağzı açıh, içi dolu hayvan artıhlarıynan. Çep gonteynırının edirafı gine dolu garın bağırsağınan.

Hanı açığa atılmayacağıdı? Hasdelikli hayvanlar, hasdelikli ciğerler torpağa gömülecğidi, itlerin ulaşamıyacağı derinlikde? Dereye atınca pisliğiniz temizlenmiş mi oluyu? İtler, goley goley suya girmez; emme Çırmıhdı’ynan Kündübek’in mezbahalarının yanından geçen dereye itler dadanmış. Bu gader garın, işgembe, bağırsah, ayah atılırsa dereye it de gelir pisik de.

Bayramın üçüncü günü gettiğimde Çırmıhdı mezbaha binasının dışındaki lambalar hâlâ yanıydı, öğleden soğna olduğu halda.

 Çırmıhdı mezbahası et daşıma tomafilinin arha gapahları da heç gapanmıyı. Arefe günü de gapıları sırtına gader dayalı gördüm, bayramın üçüncü günü de. Demiyler mi acep, tomafilin gapahları açıhken et gohusunu alan itler, pisikler içeri girer, gezinir. Soğna da itlerin, pisiklerin gezindiği tomafile etleri doldurup gasaplara, marketlere dağıdarah millete pis etleri yediriyik deye?

Çırmıhdı’nın meydanındaki böyük caminin batısındakı aletirik trafosunun yanından da dereye zibil dökmüşler. Eyle beyle degil çağam, depeleme yığmışlar. Suyun götüremediği zibil, duruyu kenarda. Şindi siz, dereyi ıslah ettik deyisiğiz eyle mi? Allah sizi ıslah eyleye…

sultankilic44@hotmail.com

 

 

213

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir