Sal. Eki 20th, 2020

 

AVUKATLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

 

Çağdaş Avukatlar Derneği Malatya Şube Başkanı Avukat Ayla Tunçdemir, yönetim kurulu adına bir basın açıklaması yaparak avukatlık mesleğinin sorunlarını dile getirdi.

 

Tunçdemir, basın açıklamasında şunları dile getirdi:

 

“Mesleğimizin amacı her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlamak ile her derece de yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kuruluş ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukatlar bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adaletin hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ederek kamu hizmeti ifa ederler.

 

Avukatlık, hem bir kamu hizmeti, hem de serbest bir meslektir.

 

Avukatlar, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eder.

 

Yargının kurucu unsuru olan savunma mesleğinin temsilcileri olan biz avukatların tarihi, Eski Yunan ve Roma ya kadar uzanmasına rağmen; bugün geldiğimiz noktada avukatlık mesleği gerek sosyal statü, gerek ekonomik ve gerek özlük hakları yönünden her geçen gün geriye gitmektedir.

 

Yargının kurucu unsuru olarak kabul edilen ve Avukatlık Kanununun tanıdığı hak ve yetkileri kullanmak için görev gören avukatların mesleklerini ifa ederken karşılaştığı zorluk ve yaşadığı mesleki sıkıntılar toplumda avukatların statüsünün bilinmemesinden “ hukukun üstünlüğü ”ilkesinin ve gördükleri görevin başta kamu kurumları ve kamu görevleri olmak üzere, ülkemizde bir türlü özümsenmemesinden kaynaklanmaktadır.

 

Bugün itibari ile ülkemizin neredeyse tüm şehirlerinde hukuk fakültesi bulunmaktadır. Kıbrıs ve Türki Cumhuriyetlerinde bulunanlarla birlikte sayı 120 hukuk fakültesini bulmaktadır. Bu fakülteler, yüksek kontenjan sayıları ile planlama yapılmadan; işsiz hukuk fakültesi mezunları ve ” hiçbir şey olmazsa avukatlık yaparım” mantığı ile mesleğe bakan bireyler yaratmaktadır.

 

AVUKAT SAYISI SON 5 YILDA YÜZDE 35 ARTMIŞTIR.

 

AVUKAT SAYISININ BU KADAR KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE ARTIŞI, İŞSİZLİK SORUNU YANINDA MESLEKİ NİTELİĞİ DE DÜŞÜRMEKTEDİR.

 

Avukatlar, mesleki sorunlar yanında OHAL döneminde artan yeni sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.

 

15 Temmuz 2016 gecesi bir daha asla yaşamak istemediğimiz bir darbe girişimi ile başlayan OHAL sürecinde 570 avukat tutuklanmış,1480 avukat hakkında da soruşturma açılmıştır. Bu şekilde savunma hakkı kısıtlamaları olmuş ve bu durum savunma üzerinde baskı hissi yaratmıştır.

 

Bu nedenle savunmanın daha da güçlendirilmesi dileklerimizi tekrar etmek isteriz.

 

Yine son dönemde Türkiye Barolar Birliği üzerinden yürütülen tartışmaları endişe ile karşıladığımızı belirtmek isteriz.

 

Çağdaş ve demokratik ülkelerde barolar ,savunma hakkının ,hak arama özgürlüğünün ,demokrasinin, hukuk devletinin ,genel hukuk ilkelerinin etkin biçimde uygulanmasının en büyük güvencesidir.

 

T.B.B ve Baroların susturulması avukatların ve dolayısı ile savunmanın susturulması anlamına gelecektir.

 

Şu unutulmamalıdır ki; bir ülkede savunma hakkı ne kadar güçlüyse,hukuksal sistem de o kadar güçlü olacaktır.Adil yargılanma adaletin ve demokrasinin temel koşullarındandır.

 

5 Nisan Avukatlar Günlerini antidemokratik uygulamaların son bulduğu adil, bağımsız, tarafsız ve güçlü bir yargının olması dileklerimizle kutluyoruz.

 

Demokrasinin , İnsan Haklarının ve Hukuk Devletinin en büyük güvencesi olan savunmanın temsilcileri olan meslektaşlarımızın Avukatlar Günü’nü kutlar ; hukukun ve yargının sorunlarını çözdüğümüz günlere birlikte ulaşma dileği ile saygılar sunarız.”

 

 

78

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir