Sal. Eyl 21st, 2021

 

hkara

 

Resmi gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından iptali istenen, dershanelerin kapatılması ve Bakanlık Merkez ve Taşra Yöneticileri ile okul yöneticilerinin görevden alınmasını öngören 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin gerekçeli kararda kadrolaşmayı görmezden geldiğini iddia edem Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, bir basın açıklamasıyla kamuoyunu bilgilendirdi.

Hüseyin Kara, basın açıklamasında:

 

“Anayasa Mahkemesi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından iptali istenen, dershanelerin kapatılması ve Bakanlık Merkez ve Taşra Yöneticileri ile okul yöneticilerinin görevden alınmasını öngören 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Yüksek Mahkeme, iptali talep edilen hükümlerden bir kısmının iptaline, bir kısmının ise iptal isteminin reddine karar vermiştir. Mahkeme kararında özetle;

 

Dershanelerin kapatılmasını öngören kanun hükümlerinin, Anasaya’da güvence altına alınan “teşebbüs özgürlüğü” ile “eğitim ve öğretim hakkının” ihlali niteliğinde olduğu gerekçesiyle iptallerinin gerektiği yönünde karar vermiştir. Mahkeme bu hükümle birlikte ayrıca kapatılacak dershane öğretmenlerinin KPSS sınavına tabi olmadan Bakanlık kadrolarına atanması imkanını veren maddenin de iptaline hükmetmiştir.

 

Diğer yandan okul müdür ve müdür yardımcılarının görevden alınmasına ilişkin hükmü ise iptal etmemiştir. Mahkeme, okul müdürü, müdür başyardımcısı ile müdür yardımcılarının kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilmeksizin keyfi değerlendirmelerle görevlendirilmesine olanak sağlayan kanun hükmü ile mevcut yöneticilerin görevden alınmasına ilişkin hükmün; “yöneticilik görevinin ikinci görev niteliğinde olduğu, asıl olan görevin öğretmenlik olduğu, bu nedenle kazanılmış hak doğurmayacağı” şeklindeki gerekçesiyle iptal istemini reddetmiştir.

 

Yüksek Mahkeme, okul yöneticilerin görevden alınmasına ilişkin hükmün iptal istemini reddetmesine karşın, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilat yöneticileri ile İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görevlerinin sona ereceğine ilişkin hükmü ise hukuki güvenlik ilkesinin ve kazanılmış haklara saygı gösterilmesi gerekliliğin ihlal edildiği gerekçesiyle iptal etmiştir.

 

Anayasa Mahkemesi’nin okul müdür ve müdür yardımcılarına ilişkin kararının, Bakanlığın kadrolaşma hareketinin önünü açar nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Her fırsatta dile getirdiğimiz ve üyelerimiz nezdinde yargıya taşıdığımız üzere, kariyer ve liyakati hiçe sayan, yönetici olmanın tek kriterini belirli sendika ve gruplara yakın olmayı teşvik eden bu hükümlerin iptal edilmemiş olmasını son derece üzüntüyle karşıladığımızı belirtmek isteriz. Üyelerimiz nezdinde yargıya taşıdığımız bu hak ihlallerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşamasına kadar takip edeceğiz.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’na da ayrıca, Anayasa Mahkemesi kararı öncesi ortaya çıkan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararını da bu aşamada tekrar hatırlatmak isteriz. Anayasa Mahkemesi kararının, Bakanlığı, bu yargı kararını uygulamaktan müstesna tutmayacağı konusunda uyarıyoruz. Bakanlığın, Anayasa Mahkemesi kararından ayrı olarak, Danıştay kararının gereğini yerine getirerek, Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 23/1 hükmü doğrultusunda yaptığı tüm müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı görevlendirmelerini iptali etmesi, mahkeme kararında ifade edildiği şekilde hukuka aykırı olarak görevleri sona erdirilen müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılarını eski görevlerine iade etmesi, okul müdürü ile altı ay çalışmamış olanların katıldığı değerlendirmelerin iptal edilerek yeniden değerlendirme yapılmasının sağlanması ve sonrasında okul müdürlerinin görevlerine iade etmesi gerekmektedir.

 

Aksi halde Danıştay’ın yargı kararını uygulamayan kamu görevlerinin bu nedenle görevlerinin gereğini yerine getirmeyerek suç işleyeceği ve adli makamlar huzurunda söz konusu olacak yargılamalara muhatap olacağının bilinmesi gerekmektedir. Bu anlamda sendikamızın ilgili yargı mercileri önünde konunun takipçisi olacağının bilinmesini isteriz.” dedi.

 

 

 

123

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir