Pts. Eyl 27th, 2021

              Malatya Cevherizade Mahallesi, Abbas Efendi Sokağında (Kerkük Sokağı olarak değiştirilmiş bulunuyor.) bulunan 110 yıllık kerpiç caminin yıkımıyla ilgili Battalgazi Belediyesi’nin yazılı basın açıklaması:

“Malatya’da bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Abbas Efendi Camisi’nin Battalgazi Belediyesi tarafından yıkıldığına yer verilmiştir.  Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın belediye başkanlığı döneminde atıl durumdaki tarihi eserlerin ayağa kaldırılması ile ilgili yapılan çalışmalar kamuoyu tarafından bilinmektedir. Battalgazi ilçesindeki tarihi eserler, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan döneminde ve yaptığı girişimler sonucu, ilgili kurumların desteği ile ayağa kaldırılmış, tarihi eserlere sahip çıkılmıştır. Yıllardır atıl durumdaki Tahtalı Hamamı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın duyarlığı sonucu tapusu alınarak, restorasyon işlemleri için çalışmalar başlatılmıştır. Yine Battalgazi ilçesindeki birçok tarihi eser ve kent kimliği için önem arz eden mekânlar için sürdürülen çalışmalar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın konuya hassasiyetini göstermektedir.  Konunun aslı aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Malatya İli Cevherizade Mahallesi 1296 ada 4 nolu parselde kayıtlı Abbas Efendi Camii Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nün 15.07.2008 tarih ve 913 sayılı kararı ile tescilden düşürülmüş olup, Malatya Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün 12.06.2008 tarih ve 2255 sayılı yazısı eki teknik raporda belirtildiği üzere mevcut haliyle can ve mal güvenliğini koruyacak durumda olmadığı, onarımının uygun ve ekonomik olmayacağı nedeniyle 03.04.2014 tarihinde Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Abbas Efendi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Ahmet Aydın ile protokol yapılmıştır.

 Abbas Efendi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından; Malatya Belediyesinin 26.02.2007 tarihli mailiinhidam raporu,  Malatya Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nün 12.06.2008 tarih ve 2255 sayılı yazısı eki teknik raporu,  19.06.2008 tarih ve 3268 sayılı Malatya Belediyesi Encümen Kararı, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nün 15.07.2008 tarih ve 913 sayılı kararı, 20.01.2014 tarih ve 22 nolu Malatya Belediye'sinin imar durumu, 03.04.2014 tarihinde Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Abbas Efendi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Ahmet Aydın ile Protokol ile yukarıda tarih ve sayıları belirtilen evraklarla Belediyemize müracaat etmiştir.

Abbas Efendi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Belediyemize teslim edilen evraklar incelenmiş, raporlar doğrultusunda 29.04.2014 tarih ve 2014-1 sayılı yanan ve yıkılan Yapılar Ruhsatı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce düzenlenmiştir. Yıkım işlemi tarafımızca yapılmamış olup, Abbas Efendi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapılmıştır. 

 Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı ise, yıkımın gerçekleşmesinden 13 gün sonra verilmiştir. Süreç içerisinde mahkemenin verdiği karar da, yıkım kararının doğru olduğu yönündedir. “

146

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir