Pts. Eki 26th, 2020

 

 

 “SIBYAN MEKTEBİ ÖZENTİSİ CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR”

“MADEM ÖYLE, ÖĞRETMENLER DE GİDİP CAMİDE NAMAZ KILDIRSIN”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 4 yaşındaki anaokulu öğrencilerine din dersi verilmesinin Sıbyan Mektebi özentisi olduğunu belirterek, “9 yaşındaki kız çocuğunun evleneceğini savunan kuruma 4 yaşındaki çocuk teslim edilir mi?” dedi.

 

 

“MİLLİ EĞİTİM, DİYANET İŞLERİNE TABİ OLMUŞTUR”

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, seçim bölgesi Malatya’da ve bazı şehirlerde il milli eğitim müdürlükleri ve il müftülükleri arasında imzalanan protokolle 4-6 yaş arası anaokulu öğrencilerine dini eğitim verilmesi ile ilgili “Milli Eğitim, Diyanet İşleri Başkanlığının kontrolüne girmiştir, 3 aylık sertifikası olan müftülük personeli öğretmen olurken 4 yıllık eğitim fakültesi mezunları işsiz geziyor. Oldu olacak, yeni bir protokol hazırlansın, ataması yapılmayan öğretmenler de camide namaz kıldırsın” dedi.

4 -6 yaş arasındaki küçük çocuklara din eğitiminin verilmesinin  zihinsel, psikolojik etkileri, soyut ve somut düşünme yetilerinin gelişmesi konusunda ciddi sonuçlar yaratacağını belirten Ağbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından cevaplandırılması isteğiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

 

 

İMAM HATİP MEZUNLARI İŞSİZ KALMASIN DİYE ANAOKULUNA DİN DERSİ KOYUYORLAR

 

 

Veli Ağbaba tarafından TBMM Başkanlığına verilen önergede  “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son yıllarda eğitimin dini odaklı değerlendirilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli dini vakıf, cemaat ve derneklerle yapmış olduğu işbirliği protokolleri imzalaması kamuoyunda dikkat çekmektedir” diyen  Ağbaba, “MEB’nin Türkiye’nin dört bir yanında müftülükler ile ‘okul öncesinde dini eğitim’ içerikli protokoller imzalamaya başladığını, aralarında Malatya’nın da olduğu birkaç şehirde eğitime kısa sürede başlanmasının planlandığını belirterek  “İlgili protokol gereği minik öğrencilere eğitimleri İl Müftülüğü tarafından görevlendirilecek olan İmam Hatip Lisesi, Ön lisans ve Lisans mezunu 4-6 yaş grubu 296 saatlik Çocuk Gelişimi sertifikasına sahip Müftülük öğrencileri tarafından verileceği belirtilmektedir. Eğitim programının Diyanet İşleri Başkanlığı müfredatına uygun yapılacağı, kullanılacak materyal ve etkinliklerin hazırlanması, öğretim programlarının uygulanması ve ‘denetimi’ nin il müftülüğüne bırakılması ilerleyen günlerde çok büyük sorunları beraberinde getirecektir.” dedi.

 

AİLELER TEDİRGİN

 

Malatya ilinde çok sayıda anaokulu öğrencisinin velisinin çocuklarına kimin, nasıl ve hangi şartlarda din eğitimi  vereceklerini bilmediklerini, isteğe bağlı bu dersi seçmemeleri durumunda çocuklarına öğretmenlerin baskı uygulanmasından,  öğrenci arkadaşlarının dışlamasından dolayı tedirginlik duyduklarını belirten Ağbaba, Osmanlı dönemindeki Sıbyan mekteplerini andıran uygulamanın toplumda yaratacağı etkiler dikkate alınarak uygulamanın tekrar  gözden geçirilmesini istedi.

 

Ağbaba’nın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a yönelttiği sorular ise şu şekilde;

1-            4-6 yaş arasındaki küçük çocuklara din eğitiminin verilmesinin  zihinsel, psikolojik etkileri, soyut ve somut düşünme yetilerinin gelişmesi konusunda yaratacağı sonuçlar düşünülmekte midir?

2-            Malatya İlinde müftülüklerde görevli olup anaokullarında görevlendirilecek personeller nasıl seçilmiştir? Bu kişiler 296 saatlik eğitimi nerede ne zaman almışlardır? Bu kişilerin anaokullarında eğitim verebilmek için pedagojik formasyon eğitimleri var mıdır?

3-            Anaokulu gibi çocukların bir ömür boyu yaşamlarını etkileyecek olan eğitim kurumlarında 3 aylık sertifikası olan  müftülük personelinin 4 yıllık eğitim alan öğretmenlerin önüne geçirilmesinin yaratacağı sorunlar düşünülmemekte midir?

4-            Türkiye genelinde yüz binlerce öğretmen işsiz gezerken, imam hatip lisesi mezunlarının öğretmenlik yapmalarının sebebi nedir?

5-            AKP hükümetinin ilahiyat fakültesi ve imam hatip lisesi mezunlarının her ne şartta olursa olsun bir kurumda istihdam edilmesi yönünde uyguladığı dikkat çekici politikanın 3 milyona işsiz genç arasında bariz ayrımcılık yarattığı düşünülmemekte midir?

6-            Müfredatta çocuklarda kalıcı öğrenmenin sağlanması amacıyla derslerde, görsel ve işitsel materyallerden yararlanılacağı, öğretimin, oyunlarla da destekleneceği belirtilmektedir. Müftülük personellerine böyle bir eğitim verme tekniği öğretilmiş midir? Öğretilmemiş ise eğitim verecek öğretmenlerin eğitilmesi neden beklenmemektedir? Alelacele yılın ortasında bu eğitimin verilmek istenmesinin sebebi nedir?

7-            Anaokullarında verilen dini eğitimin müftülükler tarafından verilmesi ve eğitimin denetiminin müftülüklere devredilmesi Milli Eğitim Bakanlığının Diyanet İşleri Başkanlığına tabi olması sonucunu doğurmamakta mıdır?

8-            Bakanlığınız ile Diyanet işleri Başkanlığı arasında yeni bir  protokol imzalanarak camilerde MEB’e bağlı öğretmenlerin namaz kıldırmalarının sağlanması planlanmakta mıdır?

9-            Bakanlığınız tarafından son yıllarda  çağdaş, bilimsel eğitimden uzaklaşılıp, ülkenin kurucu değerlerine müfredatlarda yer vermeyip, ısrarla dini eğitimin önünün açılmasının sebebi nedir?

 

66

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir